נמייה מגרשת ארבעה אריות צעירים

צלם טבע שהגיע לשמורה בקניה, ראה נמייה מוקפת ב-4 אריות צעירים, סקרנים וכנראה גם רעבים. הוא היה משוכנע שבזאת נחתם גורלה של הנמייה הקטנה, אבל הטבע תמיד מזמן הפתעות. הנה הסרטון: